Kurkuma

Če želimo doseči rumeno barvo, obarvamo s prahom kurkume. Kurkuma jedi obarva bolj citronasto rumeno, ne oranžno, zato pazimo, da ne bomo jedcev z barvo jedi odvrnili od užitka. Z